Umelecké kováčstvo

Hefais

25 rokov umeleckej a dizajnérskej činnosti

Hefais, to je štvrťstoročie tvorivej umeleckej a dizajnérskej činnosti, spojenej s jedinečnými možnosťami kováčskeho remesla. Cieľom, ktorý sa snažíme dosiahnuť, je vytvárať diela znova v sebe spájajúce umenie a remeslo, diela, kde bohatá remeselnícka a umelecká tradícia rovňanských drotárov, nachádza nové, veľmi individuálne a výrazné formy.

hefais button

© 2016 Hefais s.r.o. | Web development & Web design