Umenie a remeslo

Umenie a remeslo opäť spolu

Našu tvorbu charakterizuje:


V kraji drotárov

Vychádzame z dedičstva a tradície rovňanských drotárov.
Ich umenie a remeselnú invenciu tvorivo rozvíjame a odovzdávame.

Ako pracujeme

Oboznámenie sa s priestorom, kde bude dielo umiestnené, je dôležitou počiatočnou fázou našej tvorby. Náš výtvarný návrh rešpektuje historické, architektonické, prípadne remeselné danosti konkrétneho projektu. Počúvame našich klientov. Zaujímame sa o ich predstavu riešenia daného diela.

Tvorba výtvarného návrhu je ďalším krokom. Kresbová štúdia zobrazuje navrhnuté riešenie nového diela. Obsahuje tvarovú štúdiu, hľadá a naznačuje možnosti remeselného prevedenia. Každá kresba je zároveň umeleckým záznamom diela.

Po schválení výtvarného návrhu prichádza na rad samotná realizácia diela podľa zvoleného remeselného prevedenia.

Doprava, inštalácia a montáž diela u jeho nového majiteľa sú finálnou fázou našej práce. Plne zodpovedáme za kvalitu a prevedenie našej práce v každej fáze.

© 2016 Hefais s.r.o. | Web development & Web design